Wednesday, February 8, 2012

Kỹ thuật nuôi rắn Hổ Hèo

 


Rắn hổ hèo hay còn gọi là rắn ráo trâu, do một số bạn tìm chủ đề kỹ thuật nuôi rắn hổ hèo không thấy được bài hướng dẫn bởi vậy chúng tôi đăng lại bài này.Các bạn có thể xem chi tiết kỹ thuật nuôi rắn hổ hèo (kỹ thuật nuôi rắn ráo trâu) ở đường link bên dưới

VIDEO : KT NUÔI RẮN HỔ HÈO
No comments:

Post a Comment

Post a Comment